https://www.dekangoeroe.nl/onze-opvang/onze-visie-en-doel
 

Bij De Kangoeroe spring je vrolijk door de dag

Wij dragen bij aan de ontwikkeling van uw kind

Professionele kinderopvang draagt op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van het jonge kind (0-4 jaar). In groepsverband bieden wij opvang in speciaal voor de leeftijdsgroep aangepaste ruimtes. Het dagprogramma sluit aan bij het leeftijdsniveau van de groep.

Betrouwbare kinderopvang wordt in onze visie gegeven door gekwalificeerde pedagogische medewerkers. Zij zijn in staat op basis van veiligheid en geborgenheid een vertrouwensrelatie op te bouwen waarin het kind floreert.

De Kangoeroe ziet in horizontale leeftijdsgroepen de optimale condities voor kinderen om sprongen te maken in hun groei en ontwikkeling, met behoud van eigen identiteit.

Ons doel is om vanuit bovenstaande visie jonge kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar te begeleiden en ondersteunen in de eerste stappen op weg naar een eigen persoonlijkheid.

Pedagogisch Beleidsplan

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op

Contact