https://www.dekangoeroe.nl/praktische-info/algemene-voorwaarden/ook-belangrijk
 

Bij De Kangoeroe spring je vrolijk door de dag

Ook belangrijk

Bereikbaarheid ouders/verzorgers

Het is belangrijk dat wij u te allen tijde kunnen bereiken. Daarom vinden wij het belangrijk dat uw contactgegevens kloppen, daar moeten wij op kunnen vertrouwen. Wij verzoeken u tijdig alle wijzigingen in adresgegevens en telefoonnummers, privé en van het werk, aan ons door te geven.

Leidsters

Op ons kinderdagverblijf werken alleen gediplomeerde/gekwalificeerde leidsters. Eventuele stagiaires worden altijd boven de sterkte van de leidsters geplaatst.

WA-verzekering

Wij adviseren u als ouders/verzorgers een WA-verzekering af te sluiten voor uw kind. Het kinderdagverblijf heeft een WA-verzekering afgesloten als aanvulling op de eigen verzekering van de ouders/verzorgers.

Ouderbijdrage

De hoogte van de ouderbijdrage is gebaseerd op het aantal dagdelen dat u reserveert. U ontvangt van ons maandelijks een rekening. Als u de ouderbijdrage niet betaalt, kan de plaatsing worden beëindigd. In dat geval blijft u hoe dan ook verplicht de bijdrage te betalen over de periode dat uw kind bij ons ingeschreven stond. Ook als uw kind afwezig is geweest i.v.m. ziekte en/of vakantie, gaat de betalingsverplichting door.

Beëindiging plaatsing

Mocht er om wat voor reden dan ook een eind komen aan de plaatsing van uw kind op ons kinderdagverblijf, dan geldt voor u en De Kangoeroe een opzegtermijn van een maand.

Uiteraard wordt plaatsing automatisch beëindigd zodra uw kind vier jaar oud is.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op

Contact