https://www.dekangoeroe.nl/praktische-info/klachtenregeling/jaar-klachten-verslag
 

Bij De Kangoeroe spring je vrolijk door de dag

Jaar (klachten) verslag 2019 -  Kinderdagverblijf De Kangoeroe & certificaat

Druk op de knoppen om het in te zien; 

Certificaat Landweg

Certificaat Floraplantsoen

Jaarverslag 2019

                                               Jaarverslag Klachten 2019

                                               Kinderdagverblijf De Kangoeroe

Beschrijving klachtenregeling

Kinderdagverblijf De Kangoeroe kent een interne en externe klachtenregeling.

Bij de interne procedure gaan wij ervan uit dat de klacht eerst tussen de betreffende partijen opgeloste kan worden. Zo niet, dan kan stapsgewijs contact worden gelegd met de leidinggevende en/of directeur. Hiermee zal de interne klachtenregeling inwerking treden. De werkwijze van onze klachtenregeling is terug te vinden op onze website.

Daarnaast kan de oudercommissie een klacht of geschil met de directeur neerleggen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (externe klachtenregeling). Kinderdagverblijf De Kangoeroe geeft er de voorkeur aan om eerst een klacht intern op te lossen, maar men kan zich rechtstreeks en zonder tussenkomst van Kinderdagverblijf De Kangoeroe wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Wijze van onder de aandacht brengen van de klachtenregelingen.

Ouders /verzorgers worden op verschillende wijze geïnformeerd over de klachtenregeling. De klachtenregeling staat beschreven in het welkom/start pakket, nieuwsbrief en via de website. De oudercommissie is hierover geïnformeerd.

Interne klachten 2019

Hoewel wij ons best doen om alles goed te doen weten wij ook dat wij fouten kunnen maken of dat er misverstanden kunnen ontstaan. Dat mag u natuurlijk altijd aan ons melden. Omdat onze dienstverlening vooral bestaat uit het verzorgen en opvoeden van kinderen, wordt elke klacht serieus genomen. Dit is voor ons van groot belang want hierdoor kunnen wij niet alleen iets aan de klacht doen maar ook bekijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.

De klachtenregistratie van Kinderdagverblijf De Kangoeroe verloopt via de interne klachtenregeling en wordt via deze wijze gecommuniceerd en geregistreerd

In 2019 zijn er geen interne en/of externe klachten gemeld.

Zie certificaten 2019 van de geschillencommissie

Maart 2020

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op

Contact