https://www.dekangoeroe.nl/praktische-info/ziek-kind
 

Bij De Kangoeroe spring je vrolijk door de dag

Koorts? Geen kinderdagverblijf

Als uw kind ziek wordt op De Kangoeroe, bellen wij u als ouder/verzorger en overleggen met u wat het beste is voor het welzijn van uw kind. Als we merken dat het snel slechter gaat, vragen we u uw zoon of dochter op te halen. Ook als er besmettingsgevaar is (waterpokken, oogontsteking, krentenbaard) vragen wij u uw kind op te halen.

Ter bescherming van uw eigen kind gaan wij ervan uit dat u hem of haar volgens het Rijksvaccinatieprogramma in laat enten tegen twaalf ernstige infectieziekten.

Medicijngebruik

Gebruikt uw kind medicijnen, dan vragen wij u een ‘verklaring van medicijnverstrekking’ in te vullen en te ondertekenen. U geeft daarmee toestemming aan onze leidsters om de medicijnen op De Kangoeroe te verstrekken volgens de instructies die daarbij horen.

Ziektebeleid

De Kangoeroe heeft een ziektebeleid vastgesteld. Deze beleidsregels zijn bedoeld als leidraad hoe te handelen als een kind ziek is en in welke situaties wij uw kind niet op kunnen vangen.

Zowel het ziektebeleid als de verklaring van medicijnverstrekking zijn opgesteld volgens de richtlijnen van de GGD.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op

Contact