https://www.dekangoeroe.nl/voorwaarden

Algemene voorwaarden voor plaatsing

Indien uw kindje bij ons geplaatst wordt, gelden er uiteraard een aantal standaard regels die voor u en voor ons belangrijk zijn.

Wachtlijst

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt, waarbij broertjes en zusjes van reeds bij De Kangoeroe opgevangen kinderen, en kinderen van personeelsleden voorrang krijgen. Als u geen gebruik meer wilt maken van uw inschrijving op de wachtlijst, verzoeken wij u dit tijdig aan ons door te geven.

Dagdelen

Uw kind kan worden ingeschreven voor minimaal 2 dagdelen en maximaal 10 dagdelen per week. De dagdelen lopen van 7.30 uur tot 13.00 uur en van 13.00 uur tot 18.30 uur.

Eten en drinken

Het kinderdagverblijf verzorgt de broodmaaltijd, het fruit en de tussendoortjes voor de kinderen (incl. melk, limonade en sap). De babyvoeding (flessen) dienen de ouders zelf te verzorgen, alsmede de evt. dieetproducten (bijv. in geval van allergie). Het kind dient thuis te hebben ontbeten.

In de babygroep wordt het individuele voedingsschema van het kind gevolgd. Indien het kindje over gaat naar de dreumesgroep gaat het kind deelnemen aan het groepsgebeuren aldaar inclusief de broodmaaltijd. Op alle eigendommen van de kinderen (zeker bijv. flessen en voedingscontainertjes) dient de naam van het kind te staan, dit om verwarring te voorkomen.

Ophalen kinderen

Kinderen kunnen alleen worden opgehaald door hun ouders/verzorgers, tenzij heel duidelijk met de leiding is afgesproken dat iemand anders ze komt ophalen.

Bij ziekte

Als uw kind ziek wordt op het kinderdagverblijf, wordt u als ouder/verzorger gewaarschuwd om het kind zo snel mogelijk op te halen. Dat gebeurt als uw kind koorts krijgt (hoger dan 38,5 graden), of als uw kind niet langer te handhaven is in de groep (hangerig, huilerig), of als er besmettingsgevaar bestaat. Uw kind dient tijdig te worden ingeënt.

Gegevens, bereikbaarheid ouders

Het is belangrijk dat uw gegevens blijven kloppen. Wij verzoeken u tijdig alle wijzigingen door te geven betreffende een nieuw adres, nieuw telefoonnummer van thuis of werk (bij verandering), en de geboortedatum van uw kind.

Leidsters van het kinderdagverblijf

Op het kinderdagverblijf zijn alleen gediplomeerde/gekwalificeerde leidsters werkzaam. Bij eventuele aanwezigheid van een stagiaire geldt, dat die boven de sterkte van de leidsters aanwezig zal zijn.

Verzekering

De ouders/verzorgers wordt geadviseerd een WA-verzekering af te sluiten voor hun kind(eren). Het kinderdagverblijf heeft een WA-verzekering afgesloten als aanvulling op de eigen verzekering van de ouders/verzorgers.

Mededelingenbord

Het is aan te raden om met enige regelmaat het mededelingenbord te raadplegen. Hierop vindt u allerlei informatie die van belang is, b.v. activiteiten, thema-avond e.d.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is inclusief eten, drinken, fruit e.d. Babyvoeding dient u zelf te zorgen. De dagdelen die u aangeeft op het inschrijvingsformulier zijn voor uw kind gereserveerd. De hoogte van de ouderbijdrage is daarop gebaseerd, waarvan u maandelijks een rekening ontvangt. Als de ouders/verzorgers de ouderbijdrage niet betalen kan de plaatsing worden beëindigd. De ouders/verzorgers blijven OOK dan verplicht de bijdrage te betalen voor de periode dat uw kind bij het kinderdagverblijf De Kangoeroe ingeschreven was. Ook als uw kind afwezig is geweest i.v.m. ziekte en/of vakantie, gaat de betaling door.

Beëindiging plaatsing

Mocht er om wat voor reden dan ook een eind komen aan de plaatsing van uw kind in het kinderdagverblijf, dan geldt voor de ouders/verzorgers en het kinderdagverblijf een opzegtermijn van twee maanden. Uiteraard wordt plaatsing beëindigd zodra het kind vier jaar oud is geworden.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op

Contact