https://www.dekangoeroe.nl/zorg-voor-kwaliteit/beleid-veiligheid-en-gezondheid
 

Bij De Kangoeroe spring je vrolijk door de dag

Bewust omgaan met veiligheid.

Vanwege de kwetsbare groep waar we mee werken, jonge kinderen, is ons beleid op veiligheid en gezondheid iets wat veel aandacht behoeft.

Om er voor te zorgen dat we weten welke risico’s er op onze locatie bestaan en we hierop dus preventieve maatregelen kunnen nemen m.b.t veiligheid en gezondheid van de kinderen, hebben we een “Beleid Veiligheid & Gezondheid” opgesteld voor beide locaties. Beleid Veiligheid & Gezondheid locatie Floraplantsoen en Beleid Veiligheid & Gezondheid locatie Landweg. Dit beleid is samen met het team opgesteld en evalueren wij minimaal één keer per jaar.

Het hebben van dit beleid is tevens wettelijk verplicht en wordt dus ook gecontroleerd door de inspectie.

Voor de risico’s op het gebied van veiligheid kunt u denken aan de risico’s als kinderen zich bezeren, maar ook als een kind vermist raakt of bijvoorbeeld voor de hele kleintjes als het gaat om risico’s met slapen zoals wiegendood.

Maar uiteraard ook als het gaat om brandveiligheid, of wat te doen als er een vermoeden is van kindermishandeling? Als het gaat om kindermishandeling zijn we verplicht te werken met een Meldcode. Bedoeld om signalen van mishandeling en misbruik eerder te herkennen en ook om actie hierop te ondernemen.

De risico’s op het gebied van gezondheid hebben veelal betrekking op de hygiëne.

Veel van de maatregelen die we nemen om de risico’s te verkleinen staan beschreven in onze protocollen. U kunt deze inlezen als u wilt.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op

Contact